Privacy statement

Wij hechten veel waarde aan de zorgvuldige omgang met jouw gegevens en willen je graag inzicht geven in hoe we dat doen. In deze privacyverklaring geven we een duidelijke uitleg over welke gegevens we verzamelen en waarom we dit doen. Daarnaast vind je op deze pagina informatie over hoe je bezwaar kunt maken tegen het verzamelen en opslaan van jouw gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stric verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of deze zelf aan ons verstrekt. We verzamelen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Persoonsgegevens welke je actief verstrekt via onze website of per mail.

Hoe gebruiken we je gegevens?

De gegevens die we verzamelen gebruiken we om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren en verder te optimaliseren. Je contactgegevens gebruiken we voor telefonische en vragen per mail. Deze gegevens kunnen worden gebruikt wanneer dit wettelijk verplicht is. Bedrijfsgegevens kunnen aanvullend worden opgevraagd indien nodig. Deze zijn soms naar aanleiding van uw aanvraag nodig.

Cookies

Onze website gebruikt soms cookies. De gebruikte cookies zijn alleen functioneel en voor gebruik van de website. Deze kunnen we niet weglaten, al zouden we dat wel willen. Hierom bieden we ook geen cookie banner aan. Er is geen tracking etc.

Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

Stric bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stric verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stric en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stric.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stric wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van gegevens

Stric neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Stric is ISO 27001 gecertificeerd en voldoet daarmee aan de wettelijke normeringen voor verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiliginsmaatregelen.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie emailstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • Onze datacenters bevinden zich uitsluitend in Nederland en vallen onder de Nederlandse wet- en regelgeving en voldoen aan zowel de Nederlandse als de Europese wetgeving.

Wijzigingen in pricacy statement

We behouden ons het recht om wijzingen aan te brengen in ons privacy statement. We adviseren je om ons privacy statement geregeld te bekijken, zodat je van deze wijzingen op de hoogte bent.

Laatst aangepast op: 1 mei 2024