Notice & Takedown

Door dit formulier in te vullen en naar ons te sturen, kun je een klacht indienen over materiaal of informatie op onze website of een door ons gehoste website.

 • Wij behandelen jouw klacht zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 werkdagen.
 • In geval van een spoedgeval, behandelen we de klacht binnen 48 uur om verdere schade te voorkomen. Wij bepalen zelf of er sprake is van een spoedmelding.
 • Alleen volledig en naar waarheid ingevulde klachtformulieren worden in behandeling genomen.
 • We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor het afhandelen van de klacht en bewaren deze alleen voor de duur van de afhandeling.

 


  Naam
  Adres

  Emailadres
  Telefoonnummer
  Jij bent


  Naam van bedrijf of instantie (indien van toepassing)
  Website of URL waar klacht betrekking op heeft
  Wat is de grond van de Klacht?


  Indien de melding een inbreuk op een recht betreft
  Is er sprake van een spoedmelding?

  Er is alleen sprake van spoed als de onrechtmatige of ongewenste informatie duidelijk onrechtmatig is en de aanwezigheid ervan op de website directe en aanzienlijke schade bij jou veroorzaakt. Wij beoordelen jouw motivatie zorgvuldig. Als je denkt dat dit het geval is, motiveer dan de reden van de spoedmelding:
  Bewijslast

  Voeg indien mogelijk een screenshot toe als bewijslast.  Verklaring